Statystyka

Oto niektóre z tematów przedmiotu statystyka, w których pomagam studentom:

  • Opisowa analiza struktury zjawisk oraz analiza danych – projekty.
  • Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
  • Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury :  przedziały ufności dla wariancji, średniej prawdopodobieństwa
  • Metody analizy współzależności zjawisk masowych: est niezależności chi kwadrat, miary siły korelacji, związek cech niemierzalnych,  funkcja regresji  -wnioskowanie statystyczne
  • Metody analizy dynamiki zjawisk masowych.
  •  Przyrosty absolutne i względne, wskaźniki dynamiki, średnie tempo zmian zjawisk w czasie  ,indeksy indywidualne i zespołowe  ,metoda mechaniczna, analityczna

Potrzebujesz pomocy?  Formularz kontaktowy