Prognozowanie i symulacje – pomoc online

Korepetycje

Kontakt :

ekon@4me.pl

tel. / sms / WhatsUpp 692 238 048

Jestem z wykształcenia ekonomistą ze specjalnością prognozowanie i symulacje.
Strona ta jest łącznikiem pomiędzy mną a osobami, które potrzebują pomocy  w problematyce : prognozowanie (metody prognozowania), ekonometria,  statystyka.

prognozowanie i symulacjeJeśli szukacie Państwo fachowej i taniej pomocy w zakresie przedmiotów:  prognozowanie i symulacje, statystyka i ekonometria, służę moim wykształceniem  i doświadczeniem.

Cztery lata studiów magisterskich oraz przebyte kursy (t.j Statsoft)  pozwalają mi na twierdzenie, iż sprostam większości Państwa problemów.

Problematyka  metod prognozowania jest tak olbrzymia, że zestawienie tutaj chociaż części materiałów  edukacyjnych byłoby tylko  ogólnikowe i płytkie. Internet jest miejscem, w którym  każdy może zamieścić to co uważa za „słuszne”, ale często jest to tylko jego subiektywne  zdanie.To że jakiś tekst został opublikowany w  Internecie nie oznacza, iż jest wartościowy i prezentujący rzetelną wiedzę. Takich przykładów można podać bardzo dużo. Przedmioty  ścisłe takie jak prognozowanie i symulacje są tym fragmentem nauki, który wymaga największej dyscypliny i nie istnieje tu  żadna tolerancja co do interpretacji ustanowionych twierdzeń, teorii i metod uznanych przecież na całym świecie.  Dlatego nie polecam opierania się wyłącznie na materiałach zaczerpniętych  z sieci,  gdyż tylko fachowa literatura pozostaje jedynym pewnym źródłem wiedzy.

Na  tej stronie możesz uzyskać pomoc w rozwiązaniu nietypowych zadań, wykonaniu analiz   statystycznych, badaniu szeregów czasowych.  Wykonuję proste i złożone projekty m.in jak: metoda  Browna, Holta, Wintersa, trendów jednoimiennych, trend pełzający, regresja – zarówno  w Excelu jak i programach statystycznych, modele wielorównaniowe,  modele VAR, modele przestrzeni stanów, analizy probitowe, zadania transportowe,  modele o parametrach zmieniających się w czasie i wiele innych.  Czas wykonania pracy jest krótki a przeważnie to jeden lub maksymalnie dwa dni.

Prognozowanie i symulacje – pytania i odpowiedzi związane z korepetycjami

Spotykam się z kilkoma powtarzającymi się pytaniami natury  formalnej z Państwa strony, dlatego postanowiłem udzielić tu kilka krótkich odpowiedzi.

 • Jak długo trwa wykonanie zadania/projektu/pracy?
  Na pewno jest to zależne od złożoności problemu i objętości.Jednakże czas ten nigdy nie przekracza dwóch dni, a w przypadku zwykłych  zadań są realizowane na drugi dzień jako gotowe do druku.
 • Jak kształtują się ceny za Twoją pomoc?
  Ceny korepetycji zależą od potrzebnego wkładu czasu pracy nad projektem lub zadaniem. Proszę o wysłanie formularza kontaktowego z wymaganiami.
 • Jaką mam gwarancję, że otrzymam zadanie/projekt ?
  Wysyłam Państwu fragment pracy/zadania, a po akceptacji warunków przesyłam całość.

Powszechnie stosowane na uczelniach metody prognozowania w przedmiocie prognozowanie i symulacje:

 • metody ekonometryczne skupiające się na budowie modeli w postaci równań,
 • liniowe probitowe i logitowe modele prawdopodobieństwa,
 • modele wielorównaniowe,
 • analiza mnożnikowa,
 • analiza dyskryminacyjna,
 • proste metody prognozowania na podstawie szeregów czasowych taki jak metody naiwne, średnie ruchome, metody wyrównywania wykładniczego taki jak Browna, Holta, Wintersa,
 • oraz prognozowanie przez analogię

W procesie prognozowania obowiązują nas  pewne etapy, które porządkują  działania:

 • Sformułowanie zadania prognostycznego czyli określenie obiektu, zjawiska, zmiennych, kategorii i typu zmiennych oraz jednostek pomiaru i zasięgu prognozy Określenie przesłanek prognostycznych. Formułujemy tu hipotezy wiążące zmienną prognozowaną z otoczeniem i wnętrzem obiektu
 • Zebranie materiału statystycznego
 • Wybór metody prognozowania , w którym to punkcie analizujemy sposób przetworzenia informacji o przeszłości , reguły prognozowania i wykorzystanie historycznych informacji
 • Obliczenie prognozy zależnie od metody ma charakter rachunkowy lub na w metodach eksperckich sprowadza się do analiz ilościowych i jakościowych
 • Oszacowania trafności prognozy czyli sprawdzenie czy jest ona wysoka czy też niska. W przypadku wysokiej trafności metody prognozowania jest to prognoza dopuszczalna a inaczej mówimy wiarygodna (prognozowanie i symulacje)
 • Wykorzystanie prognoz
 • Monitoring prognoz polega na weryfikacji i śledzeniu trafności sporządzonych prognoz

Oto  niektóre z ostatnich tematów prognozowania, w których pomogłem studentom:

 • Prognozowanie ekonometryczne.
 • Standardy budowy modelu i prognozy.
 • Szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy.
 • Klasy modeli ekonometrycznych i ich zastosowania w prognozowaniu.
 • Prognozowanie na podstawie modeli klasycznych.
 • Model segmentowy, model lokalny, liniowy, probitowy i logitowy.
 • Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych.
 • Analiza mnożnikowa i symulacje metodą Gaussa-Seidela.
 • Wyrównywanie wykładnicze: metody: proste, Holta, Wintersa.
 • Prognozowanie prze analogie.

Formularz kontaktowy